Vanuit de principes van het zenboksen en boksend opvoeden zijn er trainingen en workshops ontwikkeld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen om zichzelf krachtiger te voelen op school én daarbuiten 
Voor meer informatie kijken op: 
www.krachtignaarschool.nl