Kosmische schijf traject - regressiemethode

Het kosmische schijf traject is een regressietherapie die je niet terug brengt naar het verleden, maar het brengt je terug naarjezelf, naar de ziel die je bent. Dit gebeurt door de liefdevolle, maar ook eisende Kosmische energieën van verschillende planeten.
Deze energie brengt je terug op het pad dat je als ziel gekozen hebt
 voordat je incarneerde op Aarde. 
Door deze behandelingen word je weer helemaal op het rechte spoor gebracht. Er vindt een transformatie plaats waarvoor meerdere behandelingen noodzakelijk zijn.
Er zal ook steeds meer ruimte tussen de behandelingen komen te liggen, zodat je kunt wennen aan de nieuwesituatie.
 Een serie Kosmische schijf behandelingen bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 behandelingen.
De energie die je krijgt tijdens deze behandelingen werken vervolgens nog ongeveer 18 maanden door in het lichaam.
 De behandelingen duren ongeveer 2 uur en de kosten zijn € 85,00 per keer.

Veel mensen hebben klachten omdat ze niet doen wat de bedoeling is, waarvoor de ziel hier op aarde is gekomen. Het leven wordt vaak beleefd, ingevuld en uitgewerkt door je verstandelijke vermogens in plaats van dat je leeft vanuit je ziel. De ziel kan alleen haar karmische opdracht invullen als het lichaam samen met de ziel werkt en gezond en krachtig is.

De behandelingen bestaan voornamelijk uit massage van het lichaam en het instralen/uittrekken van energie bij het basischakra met behulp van de Kosmische schijf. De Kosmische schijf is een instrument om met Kosmische energie te kunnen werken. In het basischakra kunnen zich resten bevinden van niet volledig verwerkt karma, van pijn, van angsten, ziekte en zielsverdriet. Vaak verhinderen deze resten onze groei of mogelijkheid tot genezing.
Door middel van deze behandelingen wordt de opslagplaats van al dit “puin” gereinigden 
schoongeblazen. Hierdoor wordt de weg vrij gemaakt voor groei, genezing, ontwikkelingen en het invullen van karmische afspraken. Door weer goed in je basis te zitten treedt er zelfverzekerdheid op en ken je gaan bouwen aan een nieuwe toekomstNa enkele behandelingen zal de Kosmische energie een fusie met je ziel aan gaan,metalsdoel het zelf gekozen karma, zonder remmende ziektes en/of emoties in te vullen. Er ontstaat een nieuwe manier van denken en je gevoel wordt naar buiten gebracht.

Het is heel erg belangrijk dat de serie schijfbehandelingen helemaal volbracht worden. Stop je de behandeling dan geef je aan dat je niet wilt veranderen. Anders is het wanneer je er zelf niets aan kan doen dat de behandeling verbroken wordt.
De eerste 4 tot 5 behandelingen vinden wekelijks plaats, daarna om de week en de laatste behandelingen mag nog wat meer ruimte tussen zitten.